TV 24'' LED NERVIR NVR751224HDN

141.00
  • 1 HDMI
  • 1 USB
  • USB-REC
  • M.HOTEL
  • CONNEXIÓ A 12 V